על מה הילדים מדברים וממה הם חוששים?

מה אמרו? היום מצטבר - 13 במרץ
קורונה 85 אלף 196 אלף
בידוד 120 אלף 320 אלף
נגיף 30 אלף 90 אלף
מפחדת 40 אלף 60 אלף
מגיפה 30 אלף 80 אלף
לשטוף ידיים 10 אלף 13 אלף